ŚwiadectwoOdnawialne źródła energii

Energia budynku

Czysta energia

Aktywnie działamy w zakresie projektowania, budowania i eksploatacji instalacji wytwarzających energię z Odnawialnych Źródeł Energii. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji inwestycji kapitałowych oraz nadzorze produkcji w zakładach wytwarzających energię z OZE, w tym związanych z branżą elektrowni wodnych i wiatrowych, biogazowni rolniczych, fotowoltaiki oraz zakładów przetwarzania odpadów i biomasy.

Naszym celem jest wspieranie działań efektywnych energetycznie, przy zapewnieniu wysokiej opłacalności inwestycji. Stawiamy na nowocześnie i innowacyjne podejście technologiczne.

Oferujemy współpracę przy realizacji inwestycji, na każdym etapie projektu.

Biogaz, biometan, bioLNG

Posiadamy doświadczenie związane z nadzorem produkcji energii, projektowaniem nowych oraz modernizowaniem istniejących biogazowni. Współpracujemy z Inwestorami w całym cyklu przygotowania i realizacji inwestycji – od analizy lokalizacji, przez dobór technologii, pozyskania ewentualnego dofinansowania, realizację budowy, aż do nadzoru nad prawidłową pracą instalacji.

Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami oraz polskimi i zagranicznymi dostawcami rozwiązań technologicznych, wprowadzamy sprawdzone oraz innowacyjne technologie w dziedzinie produkcji biogazu i przetwarzania odpadów/biomasy. Prowadzimy stały nadzór nad produkcją energii w zakładach, stąd mamy bieżący podgląd nad wprowadzonymi przez nas rozwiązaniami. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo obsługi instalacji oraz monitoring pracy.

 

Instalacje fotowoltaiczne

Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne są obecnie jednym z najatrakcyjniejszych i ekologicznych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej z  OZE. Realizujemy projekty PV w każdym etapie inwestycji – od wstępnej analizy i oceny opłacalności, po projektowanie, instalację i monitorowanie systemu. Przy realizacji projektów współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z całego kraju, dzięki czemu nasze projekty charakteryzują się wysoką jakością.

Przetwarzanie odpadów

Działamy w zakresie doboru technologii i projektowania instalacji w obszarze przetwarzania odpadów na cele energetyczne. Stosujemy sprawdzone oraz innowacyjne technologie służące min. do przetwarzania produktów rolnych, owocowo-warzywnych, UPPZ oraz odpadów mięsnych. Stale monitorujemy rynek dostępnych technologii oraz bierzemy udział w opracowaniu nowych rozwiązań. Celem jest zagospodarowanie jak największego zakresu odpadów do produkcji energii w sposób opłacalny i efektywny, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie. Nasze instalacje dostosowujemy do wymagań obecnie funkcjonujących norm prawnych oraz wytycznych w zakresie najlepszych dostępnych praktyk BAT. W naszych realizacjach szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo pracy, automatyzację procesu i integrację z funkcjonującymi procesami produkcyjnymi.

Współpraca

Nasi kluczowi partnerzy